Jak efektywnie chronić krytyczną infrastrukturę?

Jak efektywnie chronić krytyczną infrastrukturę?

08 kwi 2020

Rosnąca cyfryzacja niesie za sobą wiele korzyści, ale wiąże się również ze specyficznymi zagrożeniami.  Cyber ataki mogą wywołać zarówno groźne dla organizacji i jej klientów wycieki danych (know-how, dane osobowe, finansowe itp.), jak i poważne awarie.


Awarie szczególnie dotykające infrastrukturę krytyczną, taką jak przedsiębiorstwa energetyczne, wodociągi, szpitale, firmy telekomunikacyjne, banki i lotniska, stanowią poważne problemy dla ludności całych krajów. Mogą prowadzić np. do trwałych niedoborów dostaw lub zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.


Eksperci DEKRA oceniają, że ryzyko wystąpienia manipulacji, zakłóceń lub awarii jest dziś bardzo wysokie. Niezbędna jest zgodna z prawem, technicznie bezpieczna i ekonomicznie wydajna architektura bezpieczeństwa IT.


Te systemy zarządzania pomagają zmniejszyć ryzyko


ISO 27001

Wśród najpopularniejszych systemów zarządzania jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o wymagania ISO 27001. Wspiera on m.in. opracowanie i udokumentowanie odpowiednich procesów informatycznych, co pozwala łatwiej określić potencjalne ryzyka oraz potrzeby i możliwości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poznanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury firmy pozwala zastosować efektywną strategię bezpieczeństwa. Wiedza na temat kluczowych komponentów IT, usług i procesów umożliwi im ocenę, kontrolę i ochronę tych elementów w celu uniknięcia potencjalnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności.


ISO 22301

Znać potrzeby, ograniczenia i potencjalne ryzyka Twojej firmy to jedno. Być przygotowanym do działania także w sytuacji wystąpienia cyber ataku, klęski żywiołowej czy epidemii – to zadanie, które powinien stawiać przed sobą każdy menedżer.


Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o normę ISO 22301 zapewnia utrzymanie centralnych funkcji operacyjnych organizacji nawet po wystąpieniu sytuacji awaryjnej i szybkie rozpoczęcie działalności biznesowej.


ISO 9001

Niezawodne koncepcje bezpieczeństwa IT opierają się na podstawowych dokumentach systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Opisują one środki techniczne i organizacyjne, a także zdefiniowane klasy ochrony.Zarówno ISO 27001, ISO 22301, jak i ISO 9001, to normy oparte o tzw. strukturę wysokiego poziomu (HLS), dzięki czemu integracja systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz ciągłością działania jest stosunkowo łatwa.

Zapytaj nasz Zespół Sprzedaży o szczegóły »

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...