Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – przypominamy o zmianie!

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością – przypominamy o zmianie!

11 lut 2019

Eksperci DEKRA przypominają o zmianach w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, które określa, jakie substancje (i w jakim natężeniu) mogą być stosowane w materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rozporządzenie nr 2018/831 z dnia 5 czerwca 2018 r. wprowadziło zmiany w   unijnym  wykazie  dozwolonych  monomerów,  innych  substancji  wyjściowych, makrocząsteczek  uzyskiwanych z fermentacji mikrobiologicznej, dodatków  oraz  substancji  pomocniczych  w  produkcji  polimerów (załączniku I do rozporządzenia nr 10/2011) w zakresie wykorzystania:

  • kwasu nadchlorowego,
  • kwasu fosforowego,
  • kwasu 1,2,3,4-tetrahydronaftaleno- 2,6-dikarboksylowego, estra dimetylowego,
  • oraz substancji [3-(2,3-epoksypropoksy)propylo] trimetoksysilan.


Zgodnie z art. 2 rozporządzenia, „materiały i wyroby z tworzyw sztucznych zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 26 czerwca 2019 r. i mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.”


Pozostałe materiały i wyroby muszą już spełniać wytyczne zaktualizowanego załącznika.

Tak, jak w przypadku wszystkich rozporządzeń UE, wprowadzone zmiany obowiązują we wszystkich państwach członkowskich.


Czytaj więcej o badaniach laboratoryjnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...