Nowe wersje standardów IFS Logistics i IFS Broker

Nowe wersje standardów IFS Logistics i IFS Broker

22 lip 2021

W czerwcu 2021 roku zostały opublikowane nowe wersje standardów: IFS Broker i IFS Logistics, oraz towarzyszące im doktryny.

Listy wymagań audytowych nie zostały zmienione.

 


Główne zmiany w nowych wersjach standardów:

 

  • Ocena B - zmieniony system punktowania. We wspomnianych nowych wersjach standardów punktacja „B” do wymagania nie oznacza odchylenia, ale to, że sytuacja oceniona na „B” może prowadzić do odchylenia w przyszłości. Do wymagania KO nie będzie można przyznać „B”.

 

  • Wprowadzony zostanie również obowiązek przesłania dowodów z wykonania korekt do odchyleń i niezgodności z auditów IFS Logistics v. 2.3 oraz IFS Broker v. 3.1. Certyfikat może być wydany dopiero po ich akceptacji przez auditora.

 

  • Zmienione zostały wymagania dotyczące certyfikacji mulit-site w IFS Logistics 2.3 z metodą próbkowania (tylko dla Firm, które certyfikują powyżej 20 lokalizacji).

 

  • W przypadku audytów niezapowiedzianych wymagana jest ich rejestracja w bazie IFS min. 4 tygodnie przed ramą czasową ich wykonania.

 

 

Informacje Od DEKRAPrzypominamy!

  • Niezapowiedziane audyty IFS Logistics: od początku 2021 obowiązkowo minimum jeden audit na 3 lata powinien być niezapowiedziany.
  • Doktryny IFS Logistics oraz IFS Broker są dla firm certyfikowanych dokumentami normatywnymi.Publikacje IFS dostępne są na stronie właściciela standardu, gdzie można znaleźć do bezpłatnego pobrania m.in. standardy w różnych wersjach językowych (polska nie jest jeszcze dostępna), doktryny IFS Logistics oraz IFS Broker: https://www.ifs-certification.com

 


Ramy czasowe wdrożenia nowej wersji

 

  • Dla standardu IFS Logistics od 01.10.2021 r. możliwe są audity wyłącznie na zgodność z  wersją 2.3.
  • Dla standardu IFS Broker od 01.10.2021 r. możliwe są audity wyłącznie na zgodność z  wersją 3.1.


Zatem wszystkie audity do 30.09.2021 roku prowadzone są na zgodność z obecnie obowiązującymi IFS Logistics 2.2 i IFS Broker 3.

 

 

Czytaj więcej:

 

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...