Zmiany w certyfikacji IFS Food i IFS Logistics

Zmiany w certyfikacji IFS Food i IFS Logistics

19 kwi 2018

W czerwcu i lipcu br. zaczną obowiązywać nowe wersje standardu IFS Food (IFS Food 6.1) i IFS Logistics (IFS Logistics 2.2).

 


IFS Food 6.1

Międzynarodowy standard żywności IFS Food 6.1 wejdzie w życie w dniu 1 lipca br. Od tego dnia zacznie obowiązywać podczas auditów certyfikujących.

Najważniejsze zmiany, do których muszą się dostosować certyfikowani producenci żywności, obejmują m.in.:

 

 • Zarządzanie alergenami:
  • punkt 4.20.2 wprowadza wymaganie weryfikacji wdrożonych środków nadzoru nad skażeniem krzyżowym.

 

 • Fałszowanie żywności (Food Fraud):
  • punkt 4.21.1 wprowadza wymaganie przeprowadzenia udokumentowanej oceny narażenia dla wszystkich surowców, składników i opakowań oraz procesów podzlecanych pod kątem możliwości zafałszowania (zastąpienia składnika, celowego błędnego etykietowania, podróbki, zmniejszenia zawartości),
  • punkt 4.21.2 dotyczy wymagania wdrożenia planu zapobiegania ryzyku fałszowania żywności (plan bazuje na przeprowadzonej ocenie stopnia narażenia i powinien kontrolować zidentyfikowane ryzyka),
  • punkt 4.21.3 wprowadza obowiązek przeprowadzenia przeglądu oceny narażenia minimum raz w roku oraz w sytuacjach zwiększonego narażenia na zafałszowanie żywności. (Wymagania dotyczące kontroli i monitoringu wymienione w planie zapobiegania fałszowaniu żywności powinny być przeglądane, gdy zaistnieje taka potrzeba.)

 

Na certyfikatach IFS Food zostaną wprowadzone kody QR, które będą potwierdzały wiarygodność certyfikatów.

Wersja 6.1 IFS Food została opublikowana w listopadzie 2017. Rewizja standardu była konieczna ze względu na wymagania GFSI.

Trwają prace nad kolejną modyfikacją standardu, IFS Food 7.

 

IFS Food 7 - zapowiedzi

 

Następnym krokiem w rozwoju standardu IFS Food będzie wersja 7, która ma wprowadzić:

 • zwiększoną koncentrację wymagań na procesie i produkcie,
 • zwiększoną koncentrację na zarządzaniu dostawcami,
 • zmiany wynikające z nowej wersji Codex Alimentarius (w szczególności wprowadzenie programów wstępnych),
 • zaostrzenie wymagań dotyczących opakowań,
 • nowe narzędzie kalkulacji,
 • usunięcie kategorii produktów łączonych (7),
 • usunięcie kategorii produktów jaj (3) i pet food (11) w procesie zatwierdzania auditorów,
 • połączenie zakresów technicznych A i B,
 • nową definicję ocen A, B, C, D, Major, KO.


Liczba wymagań standardu IFS Food docelowo ma ulec redukcji. Wymienione zmiany będą poddane dyskusji, jednak konkretne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.


Kalendarium dla wprowadzania IFS Food 7:

 • I kwartał 2018 r. - przegląd standardu,
 • II/III kwartał 2018 r. - konsultacje,
 • IV kwartał 2018 r. - publikacja,
 • wrzesień 2019 r. - wejście w życie jako obowiązujący standard.

 


Informacje Od DEKRA Czytaj więcej:

 
IFS Logistics 2.2


Stosowanie się do nowej wersji międzynarodowego standardu dla transportu i magazynowania, IFS Logistics 2.2, będzie obowiązkowe od 1 czerwca br. podczas auditów certyfikujących.

Nowa wersja standardu może być stosowana podczas audytów już od 01 marca br.Najważniejsze zmiany wprowadzone przez IFS Logistics 2.2 obejmują:

 • wprowadzenie możliwości przeprowadzania audytów niezapowiedzianych,
 • wymaganie nadzoru nad food fraud (zafałszowaniem żywności),
 • wprowadzenie korekt,
 • wprowadzenie zapisów o nowym Programie Integralności.

 


Informacje Od DEKRA Czytaj więcej:

 

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...