Zmiany w Ustawie o jakości handlowej i artykułów rolno-spożywczych

Zmiany w Ustawie o jakości handlowej i artykułów rolno-spożywczych

12 mar 2020

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, to Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie zajmować się sprawowaniem pełnego nadzoru nad jakością handlową żywności w naszym kraju. Dotyczas obowiązujące przepisy dzieliły te zadania między IJHARS oraz Inspekcję Handlową, podlegającą UOKiK-owi.

 

IHJARS będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli jakości produktów żywnościowych na każdym etapie ich łańcucha produkcyjnego i dystrybucyjnego. Nadzorem objęta też będzie żywność serwowana w restauracjach oraz przez firmy cateringowe.

 

Nadrzędnym celem, który przyświecał wprowadzeniu zmian w ustawie, jest przyśpieszenie procesu usuwania z rynku tych produktów spożywczych, które nie spełniają wymogów. 

 

Wśród innych zapisów ustawy znaleźć można m.in.:

 

  • przejęcie przez IJHARS kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  • dodanie obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nad wojewódzkimi inspektorami jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie merytorycznego wykonywania przez nich obowiązków ustawowych;
  • umożliwienie wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej;
  • jak też przepisy nadające organom IJHARS ochronę prawną funkcjonariuszy publicznych oraz regulacje dotyczące kwestii funkcjonowania IJHARS (np. dot. nieruchomości).

 

Znowelizowana ustawa została uchwalona w dniu 23 stycznia br., a jej przepisy (ze wskazanymi w treści wyjątkami) wejdą w życie z dniem 1 lipca br.

 

Sprawdź usługi DEKRA Certification dla branży rolno-spożywczej.

 

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...