Dane spółki

Dane spółki

 

DEKRA Certification Sp. z o.o.


Adres: ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław

NIP: 899-24-08-842

KRS: 0000010810
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 300.000 zł

konto nr: PL80 1880 0009 0000 0011 0070 2000
Deutsche Bank Polska S.A.
    
Zarząd: Krystian Nowakowski (Prezes Zarządu), Mariusz Mankiewicz, Filip Wesołowski

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy Grupy DEKRA w Polsce
Filip Wesołowski
T. +48.71.780-47-72
T. +48.661-244-393
@ rzecznik.pl@dekra.com