Certyfikacja IRIS® (ISO/TS 22163)

Spełnij międzynarodowe standardy jakości dzięki certyfikacji ISO/TS 22163

Rosnąca liczba specyfikacji i złożonych zespołów w ruchu kolejowym spowodowała szereg dodatkowych wymagań w zakresie zarządzania biznesem i jakością na całym świecie.

Norma ISO/TS 22163, będąca następcą standardu IRIS, definiuje kompleksowe wymagania dla organizacji.

O certyfikacji IRIS®

Schemat certyfikacji IRIS® obejmuje normę ISO/TS 22163:2017 oraz ocenę zgodności IRIS Certification® Conformity assessment:2020.
Końcowa certyfikacja IRIS nie wymaga już jednak procedur, lecz raczej procesów - począwszy od identyfikacji i monitorowania wymagań klienta, poprzez zarządzanie projektami rozwojowymi, zamówienia produktów i usług, aż po zarządzanie projektami i realizację produktów.
Ponadto wyraźniej podkreślane jest myślenie i działanie oparte na ryzyku oraz strategie zorientowane na procesy. Orientacja procesowa jest wspierana przez wymóg regularnego monitorowania i oceny kluczowych wskaźników wydajności (KPI). W przypadku odchyleń od zdefiniowanych wartości docelowych, muszą zostać zainicjowane działania korygujące w celu osiągnięcia ciągłego doskonalenia procesów i organizacji.
  • Jakość produktów i usług, zadowolenie klienta oraz dotrzymywanie terminów dostaw to ważne KPI, które należy wziąć pod uwagę.
  • Określając swoje KPI, należy wyznaczyć osiągalne cele, wyznaczyć osobę odpowiedzialną, której należy raportować dany KPI, oraz przydzielić wykwalifikowany personel do przeprowadzenia działań korygujących.
  • Nowo wprowadzony regularny przegląd procesu może być wykorzystany do uzyskania dalszych miar jakości na podstawie faktycznie osiągniętych KPI.

Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej

  • Nasi doświadczeni i niezależni eksperci zapewniają optymalne wsparcie w zakresie certyfikacji IRIS®.
  • Współpraca z nami pokazuje, że jakość w przemyśle kolejowym jest dla Państwa ważna.