DEKRA wprowadza do oferty nowy standard MI5.6 - „Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie”, należący do rodziny GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

DEKRA Certification sp. z o.o. rozszerza ofertę o zakres MI5.6 w module GMP+ FRA

28 sty 2024
Jest nam miło poinformować, że DEKRA wprowadza do oferty nowy standard MI5.6 - „Produkcja i handel paszami odpowiedzialnymi społecznie”, należący do rodziny GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+FRA).
Rozszerzenie usług certyfikacyjnych DEKRA o nowy zakres jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na standardy pozwalające weryfikować zgodność ich działań z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym z normami ograniczającymi deforestację (tzw. „deforestation free”).
Nowe wytyczne dla przemysłu paszowego zostały opracowane w celu zapewnienia produkcji i handlu soją pochodzącą z upraw odpowiedzialnych społecznie (w tym wolnych od wylesiania) w całym łańcuchu paszowym. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie wymagań dla zrównoważonego pozyskiwania innych składników pasz. Opracowanie standardu MI5.6 jest jednym z pierwszych kroków przygotowujących biznes do wejścia w życie Rozporządzenia UE o wylesianiu (EU Deforestation Regulation (EUDR))
Nowy standard MI5.6 jest w pełni wzajemnie uznawalny z QS. Od 01.01.2024 firmy certyfikowane w systemie GMP+ zgodnie ze standardem MI 5.6, spełniają wymogi obowiązujące dostawców w systemie QS. Audyt w zakresie FRA MI5.6 może odbyć się w ramach rozszerzenia kolejnego (najbliższego) regularnego audytu GMP+ przeprowadzanego przez DEKRA.