Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wniosek o certyfikację)

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych we wniosku o certyfikację jest DEKRA Certfication sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48H, 54-202 Wrocław, e-mail: certyfikat.pl@dekra.com, tel. +48.71.780-47-47 (dalej „Administrator danych”).
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: odo.pl@dekra.com.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Celem przetwarzania danych jest przygotowanie na Państwa wniosek oferty prowadzenia certyfikacji.
4. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgód na przetwarzanie danych w określonych celach, np. marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wskazanym w treści każdej ze zgód, które zostały przez Państwa udzielone. Informujemy, że wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z ofertą lub przetwarzaniem Państwa danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
6. Odbiorcami danych mogą być spółki z Grupy DEKRA oraz podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. auditorzy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, firmy marketingowe, windykacyjne. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom akredytującym / notyfikującym, a udostępnienie wynika z obowiązków akredytacyjnych / notyfikacyjnych, którym podlega Administrator danych.
7. Administrator danych może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług informatycznych), które będą przetwarzać te dane w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych poza EOG.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania oferty, a następnie realizacji usług, w tym w okresie certyfikacji a po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku udzielenia przez Państwa określonych zgód na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane w celach określonych w zgodach do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.
9. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (uzupełnienia, poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia, w dowolnym momencie, każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2.
10. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przygotowania oferty prowadzenia certyfikacji. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przygotowania oferty, a następnie zawarcie umowy lub kontynuowanie dalszej współpracy.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.