Audyt ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

Audyt ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

 

Audyt ochrony danych osobowych (analiza zgodności z rozporządzeniem RODO/GDPR)

 

Chcesz się upewnić, że Twoja organizacja spełnia wytyczne rozporządzenia RODO?
Chcesz uniknąć dotkliwych kar za naruszenie zasad RODO?
Potrzebujesz wsparcia albo doskonalenia w zakresie optymalizacji procesów związanych w ochroną danych osobowych w Twojej firmie?

 

Audyt ochrony danych osobowych wg RODO w DEKRA

 

Eksperci DEKRA przeprowadzają audyt, w ramach którego sprawdzany jest stopień spełnienia przez Twoją organizację wymagań prawnych w zakresie danych osobowych. Wprowadza je unijne rozporządzenie RODO/GDPR, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

Dzięki audytowi DEKRA dowiesz się, które z przepisów ochrony danych osobowych spełnia Twoja firma oraz w jakim zakresie niezbędne są jeszcze działania doskonalące.

 

Dzięki tej wiedzy będziesz mógł wprowadzić brakujące jeszcze rozwiązania i mechanizmy oraz zoptymalizować procesy związane z ochroną danych w Twoim przedsiębiorstwie. Pozwoli Ci to uniknąć ryzyka dotkliwych kar finansowych, wynoszących do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa (lub do 20 milionów euro).

 

 

Co to jest audyt ochrony danych osobowych wg RODO?

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Nazywane skrótowo rozporządzeniem RODO (lub GDPR) wprowadza nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  Zmieniły się zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych klientów, kontrahentów, pacjentów itd.

 

 

Rozwiązania wprowadzane przez RODO/GDPR dotyczą wszystkich podmiotów, także Twojej organizacji.

 

Rozporządzenie RODO/GDPR wprowadza m.in.:

  • wymóg opracowania i prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych,
  • wymóg monitorowania naruszeń i informowania organów nadzorczych o ich wystąpieniu (w ciągu 72 h),
  • wymóg analizowania ryzyka w celu określenia rodzaju i zakresu środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia danych,
  • wymóg zapewnienia domyślnej prywatności przy przetwarzaniu danych,
  • obowiązek powołania inspektora danych w organizacji.

 

W ramach audytu ochrony danych wg RODO/GDPR eksperci DEKRA dokonają obiektywnej analizy zastosowania wymagań rozporządzenia w odniesieniu do audytowanej organizacji. Przeprowadzą także analizy w zakresie opracowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (rejestry, w tym rejestr naruszeń, procedury) oraz w obszarze ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych.

 

 

Dla kogo jest audyt ochrony danych osobowych wg RODO?

 

Audyt ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR przeznaczony jest każdej organizacji, niezależnie od branży, w której prowadzi działalność, oraz od jej wielkości.

 

Firmy branży szkoleniowej i szkoleniowo-doradczej mogą skorzystać z dedykowanej usługi "Audyt ochrony danych osobowych wg RODO w firmach szkoleniowych".

DEKRA - dokument PDF Opis usługi "Audyt ochrony danych osobowych wg RODO w firmach szkoleniowych"

 

 

Dlaczego DEKRA?

 

Audyty ochrony danych osobowych przeprowadzają eksperci DEKRA, którzy posiadają szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności z bieżącymi i nowymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji o ochrony danych osobowych.

 

 

Audyt RODO/GDPR zawsze dopasowywany jest do specyfiki badanego przedsiębiorstwa.

 

W ramach audytu ochrony danych osobowych analizowane są m.in.:

  • charakter przetwarzanych danych,
  • branża i rodzaj działalności,
  • liczba pracowników,
  • charakterystyka pracowników związanych z ochroną i przetwarzaniem danych,
  • stosowane w firmie narządzenia organizacyjne i informatyczne.

 

Raport z audytu ochrony danych osobowych zawiera nie tylko obiektywną (opartą na kompleksowej analizie procedur i narzędzi) ocenę poziomu spełniania przez Twoją firmę regulacji zawartych w rozporządzeniu RODO/GDPR. To także zbiór praktycznych rekomendacji w tych obszarach, gdzie nadal potrzebne są działania doskonalące.

 

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

Kontakt

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...