DEKRA Audit
Usługi

Usługi DEKRA Certification

DEKRA Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną.
Oferujemy usługi audytów i certyfikacji systemów zarządzania, audyty eksperckie w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy branżowe, badania i certyfikację wyrobów, a także certyfikację osób.