Bezpieczeństwo chemiczne

Bezpieczeństwo chemiczne

 

Certyfikacja i badanie wyrobów pod kątem wykorzystania niebezpiecznych substancji

 

Potrzebujesz niezależnego potwierdzenia, że Twój produkt spełnia obowiązujące regulacje prawne?
Chcesz się upewnić, czy producent nie zastosował substancji niebezpiecznych w stężeniu przekraczającym normy?
Chcesz zamieścić na produkcie uznany znak bezpieczeństwa DEKRA GS?

 

 

Bezpieczeństwo chemiczne z DEKRA

 

Ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji w produktach wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej zabezpieczają konsumentów przed utratą zdrowia w związku z wchłanianiem potencjalnie rakotwórczych węglowodorów (PAH), ftalanów, dimetyloformamidów (DMF) itp.


Producenci, importerzy i sprzedawcy chemikaliów oraz produktów konsumenckich na rynek UE podlegają ograniczeniom oraz obowiązkom rejestracji, oceny i uzyskania specjalnych zezwoleń.

  

 

DEKRA przeprowadza akredytowane analizy chemiczne m.in. w obszarze zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS.

 

 

We własnych laboratoriach w Niemczech i w Chinach DEKRA przeprowadza akredytowane analizy chemiczne, m.in. w obszarze zgodności z wymaganiami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS (w tym SVHC).

 

Badamy m.in. plastikowe i gumowe elementy:

 • zabawek, produktów dla niemowląt oraz małych dzieci,
 • sprzętu sportowego,
 • wózków,
 • sprzętu gospodarstwa domowego,
 • urządzeń elektronicznych,
 • narzędzi i elektronarzędzi,
 • części i komponentów samochodowych,
 • mebli (w tym mebli ogrodowych),
 • butów, ubrań, rękawiczek, pasków od zegarków itp.
 • oraz elementy z innych materiałów i powłok.

 

Eksperci DEKRA również doradzają firmom w zakresie wymagań rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS.

 

 

Zarządzanie zgodnością z REACH w DEKRA

 

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów i uczestników tzw. łańcucha dostaw obowiązek ujawniania i przekazywania informacji dotyczących:

 • niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych,
 • zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska,
 • stosowanych środków ograniczających ryzyko występowania tych zagrożeń.

 

 

Karta charakterystyki jest najważniejszym dokumentem niezbędnym przy wprowadzaniu produktów zawierających substancje niebezpieczne do obrotu.

 

 

DEKRA wspiera zarządzanie zgodnością z REACH w całym łańcuchu dostaw, pomagając firmom:

 • uzyskać informacje od ich dostawców,
 • ocenić uzyskane informacje,
 • włączyć uzyskane informacje do zarządzania łańcuchem dostaw, 
 • oraz przekazać je klientom.


Próbki produktów są poddawane analizie laboratoryjnej. Pieczęć zgodności z REACH firmy DEKRA jest przyznawana za udane wdrożenie. W rocznych auditach wskazuje się możliwości poprawy.

 

 

Znak bezpieczeństwa DEKRA GS

 

Firmom zainteresowanym współpracą na rynku niemieckim polecamy certyfikację wyrobów wg wymagań niemieckiego programu German Product Safety Act (ProdSG).

Certyfikat upoważnia do zamieszczenia na produkcie uznanego w niemieckojęzycznej części Europy znaku DEKRA GS.

Znak DEKRA GS potwierdza, że produkt spełnia normy bezpieczeństwa i wymagania techniczne, co zostało zweryfikowane przez niezależny i neutralny organ.

 

 

Dla kogo jest badanie wyrobów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego?

 

Certyfikacja i badanie wyrobów pod kątem wykorzystania niebezpiecznych substancji i spełnienia wymagań REACH i RoHS polecamy wszystkim:

 • producentom produktów zawierających elementy plastikowe, gumowe lub z zawartością innych materiałów, które w swoim składzie mogą mieć substancje uznane za niebezpieczne, 
 • importerom ww. produktów (w tym zabawek, AGD, urządzeń elektronicznych, narzędzi, galanterii, tekstyliów, obuwia, mebli itp.),
 • sprzedawcom oferujących ww. produkty na terenie Unii europejskiej.

 


Dlaczego DEKRA?

 

DEKRA posiada, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w Chinach, własne laboratoria oraz doświadczony zespół ekspertów w obszarze badań chemicznych, bezpieczeństwa i wymagań prawnych.

 

Usługi w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i zgodności z REACH i RoHS zrealizują Państwo kontaktując się z polskim ekspertem DEKRA, który pomoże Państwu ustalić wymagania dla Waszego wyrobu oraz bezproblemowo przejść całą procedurę badania / certyfikacji.

 


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

Kontakt » Certyfikacja wyrobów

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...