Badanie i Certyfikacja Systemów Zabezpieczenia Ładunku

Jakość i wytrzymałość systemu zabezpieczenia ładunku jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko przewożonych towarów, ale także wszystkich osób zaangażowanych w załadunek, transport i rozładunek oraz użytkowników dróg.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników to także element polityki odpowiedzialności społecznej.

Badanie i Certyfikacja Systemów Zabezpieczenia Ładunku w transporcie w DEKRA

Jakość i wytrzymałość systemu zabezpieczenia ładunku jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko przewożonych towarów, ale także wszystkich osób zaangażowanych w załadunek, transport i rozładunek oraz użytkowników dróg.
DEKRA realizuje tzw. „badania typu”, które obejmują mechaniczne testy statyczne i dynamiczne zabezpieczeń.
Zapewnienie wysokiej jakości zabezpieczenia ładunków pozwala spełnić wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym, takie jak wymóg zabezpieczenia ładunku przed zmianą położenia, wywoływaniem nadmiernego hałasu, rozluźnieniem mocowań czy ich swobodnym zwisaniem lub spadnięciem w czasie jazdy.

Na czym polega Badanie i Certyfikacja Systemów Zabezpieczenia Ładunku?

W centrum badawczym DEKRA przeprowadzane są specjalistyczne testy sprawdzające wytrzymałość plandek, opończy kurtynowych, systemów zamocowań oraz ich komponentów takich jak klamra, pas, hak itp.
Badanie kończy się przygotowaniem przez ekspertów DEKRA raportu dokumentującego jego wyniki. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu DEKRA.

Dla kogo jest Badanie i Certyfikacja Systemów Zabezpieczenia Ładunku?

Usługi badań i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa ładunku polecamy wszystkim producentom plandek/opończy i elementów systemu mocowania oraz producentom zabudów standardowych i wzmocnionych wykorzystywanych w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA realizuje badania zgodności produktów służących do zabezpieczania transportu towarowego z wymaganiami europejskich i niemieckich norm i standardów, m.in.:
  • DIN EN 12641-1/2 (plandeki, opończe kurtynowe, elementy i komponenty zamocowań i zabezpieczeń plandek)
  • DIN EN 12642-2 oraz DIN EN 12642-2 Code XL (zabudowy standardowe i niestandardowe - wzmocnione)
  • wytyczne VDI 2700
  • Daimler Load Securing Directive 9.5.
Uzyskanie dokumentu niezależnej i szeroko rozpoznawalnej na świecie jednostki certyfikacyjnej pomaga zwiększyć przewagę konkurencyjną. Oprócz tego jest to dowód na spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa i parametrów jakościowych dla potencjalnych kontrahentów.