Branże

Możemy wspierać Cię w całym łańcuchu dostaw i cyklu życia produktu - bez względu na branże lub sektor, w którym pracujesz. Szerokie portfolio usług i rozwiązań DEKRA dla specjalistycznych sektorów przemysłu pozwala nam postrzegać Twoją organizację jako całość. To właśnie czyni nas najlepszym partnerem na każdym etapie cyklu życia Twojego produktu lub usługi.
Administracja publiczna
DEKRA od 20 lat audytuje m.in. urzędy gmin w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych.
więcej informacji
Przemysł spożywczy i rolnictwo
DEKRA od wielu lat wspiera branżę spożywczą w całym łańcuchu dostaw, zapewniając bezpieczeństwo produkcji, magazynowania i transportu.
więcej informacji
Transport i logistyka
DEKRA certyfikuje specjalistyczne systemy zarządzania łańcuchem dostaw, także dla branży rolno-spożywczej, m.in. w zakresie przewozu pasz czy produkcji opakowań.
więcej informacji
Produkcja przemysłowa
DEKRA dostarcza zaawansowane usługi dla branży przemysłowej, od certyfikacji systemów zarządzania i specjalistycznych szkoleń, przez badanie i certyfikację wyrobów.
więcej informacji
Budownictwo
Certyfikat DEKRA stanowi dowód, że producenci wyrobów budowlanych, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy i zarządcy nieruchomości spełniają międzynarodowe normy.
więcej informacji
Produkcja drzewna i papiernicza
Certyfikat DEKRA stanowi potwierdzenie, że firmy z branży drzewnej i papierniczej działają w sposób przyjazny dla środowiska i efektywny energetycznie.
więcej informacji
Motoryzacja
Branża motoryzacyjna jest dziś jedną z tych gałęzi działalności przemysłowej, której klienci i kontrahenci szczególnie mocno wymagają spełniania standardów jakości.
więcej informacji
Lotnictwo i kosmonautyka
Branża lotnicza i kosmonautyczna staje przed wyzwaniem odpowiedniej kooperacji i koordynacji działań nie tylko wewnątrz organizacji ale też posród wielu dostawców.
więcej informacji
Kolejnictwo
Kolej w dzisiejszych czasach to nie tylko transport szynowy ale także technologie komunikacyjne i informatyczne, wymagające odpowiedniej integracji i zarządzania.
więcej informacji
IT
DEKRA pomaga w opracowywaniu nowych produktów, wchodzeniu na nowe rynki, oraz wydaje certyfikaty potwierdzajace spełnienie określonych norm.
więcej informacji
Usługi
Eksperci DEKRA pomogą Ci w zminimalizowaniu potencjalnego ryzyka związanego z wadliwymi systemami i materiałami oraz wydadzą certyfikaty dla systemów wewnętrznych.
więcej informacji
Ochrona zdrowia
Placówki ochrony zdrowia należą do grupy podmiotów, które powinny szczególnie duży nacisk kłaść na jakość i bezpieczeństwo.
więcej informacji
Klient indywidualny
Jako DEKRA certyfikujemy personel w obszarach ochrony danych osobowych (Certyfikat IOD) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).
więcej informacji