Certyfikacja IFS Global Markets Logistics

Ułatwiony dostęp do rynku dla małych i średnio rozwiniętych firm logistycznych

Małe firmy logistyczne oraz przedsiębiorstwa średnio rozwinięte pod względem bezpieczeństwa produktów mają zwykle problem z brakiem właściwej akceptacji na rynku.
Za pomocą programu oceny IFS Global Markets Logistics masz możliwość stopniowego spełnienia wysokich wymagań certyfikacjia według standardu IFS.

Twój certyfikat IFS Global Markets Logistics

Program oceny IFS Global Markets Logistics umożliwia również małym i średnio rozwiniętym firmom logistycznym uzyskanie certyfikatu IFS Logistics, a tym samym udział w rynku międzynarodowym. Poprzez stopniowe zwiększanie wymagań, usługodawcy są powoli wprowadzani do certyfikacji. Podobnie jak w przypadku standardu IFS Logistics, uwzględnione są wszystkie usługi logistyczne, takie jak załadunek, transport, rozładunek, magazynowanie i przeładunek.
Program oceny obejmuje łącznie trzy lata. W pierwszym roku nasi eksperci sprawdzają wymagania poziomu podstawowego. W drugim roku ocena jest rozszerzona o wymagania poziomu pośredniego. Po pomyślnym przejściu dwóch poziomów wymagań, firmy mają możliwość zlecenia przeprowadzenia certyfikacji IFS Logistics w trzecim roku.
  1. Samoocena lub badanie wstępne
  2. Weryfikacja następujących wymagań:
  a. Rok 1: spełnienie wymagań dla poziomu podstawowego
  i. odpowiedzialność korporacyjna;
  ii. zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów;
  iii. zarządzanie zasobami;
  iv. świadczenie usług;
  v. pomiar, analiza i poprawa.
  b. Rok 2: spełnienie wymagań dla poziomu pośredniego
  i. Inne wymagania:
  1. odpowiedzialność przedsiębiorstwa
  2. zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów
  3. zarządzanie zasobami
  4. świadczenie usług
  5. pomiar, analiza i doskonalenie
  ii. ochrona produktu
  3. Możliwość przeprowadzenia certyfikacji IFS Logistics po trzech latach
  Po pomyślnym zakończeniu programu oceny IFS Global Markets Logistics istnieje możliwość przeprowadzenia certyfikacji zgodnie z IFS Logistics.

  DEKRA to twój niezależny partner w procesie certyfikacji IFS Global Markets Logistics

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym licznym lokalizacjom i szybkim cyfrowym kanałom komunikacji.
  • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia audytowego naszych ekspertów we wszystkich sektorach.
  • Zapewnij zaufanie swoim klientom dzięki uznanemu znakowi DEKRA, a tym samym zwiększ swoje szanse na rynku.