Certyfikacja SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0

Certyfikat SUS 2.0 dla branży szkoleniowej umożliwia rejestrację firmy w Bazie Usług Rozwojowych – i oferowanie szkoleń z dofinansowaniem z EFS.

Jako partner Polskiej Izby Firm Szkoleniowych DEKRA Certification jako jedyna jednostka certyfikacyjna w Polsce certyfikuje firmy szkoleniowo-doradcze wg standardu SUS 2.0.

Co to jest Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0?

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 to unikalny standard branży szkoleniowo-rozwojowej, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).
Wymagania standardu SUS 2.0 ujęte są w 4 kategorie, dotyczące:
  • firmy świadczącej usługi szkolenia i rozwoju,
  • usługi szkoleniowo-rozwojowej,
  • kompetencji kadry,
  • organizacji i logistyki usługi szkolenia i rozwoju.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0, a inne standardy jakości.

  • Certyfikacja SUS 2.0 jest atrakcyjną cenowo alternatywą dla innych systemów zarządzania jakością, np. ISO 9001.
  • Proces certyfikacji SUS 2.0 jest szybszy niż standardowa certyfikacja ISO 9001.
  • Firmy z certyfikatem SUS 2.0 w Bazie Usług Rozwojowych PARP
  • Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
  • Wpis do BUR jest jednym z warunków, jakie musi spełnić firma, która chce oferować swoim klientom szkolenia lub usługi doradcze dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Baza Usług Rozwojowych - co to jest?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowy rejestr usług rozwojowych oferowanych jako usługi współfinansowane ze środków publicznych.
Rejestr BUR prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).
Strona Bazy Usług rozwojowych (BUR): https://uslugirozwojowe​.parp​.gov​.pl/
Usługi rozwojowe to usługi doradcze lub szkoleniowe, których celem jest: zdobycie, utrzymanie, zwiększenie, lub potwierdzenie wiedzy, umiejętności, bądź kompetencji społecznych, które pozwolą na rozwój i/lub uzyskanie kwalifikacji przez osobę lub organizację, która z tych usług skorzysta.

Jak zarejestrować firmę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)?

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) uzyskują tylko te podmioty, które spełniają warunki (techniczne, ekonomiczne, kadrowe itp.) określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów, w tym zapewniają należytą jakość świadczenia usług rozwojowych, m.in. przez odpowiednie procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji, oraz system monitorowania jakości.
Jeżeli spełniasz te wymagania, szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie internetowej BUR.

Dla kogo jest Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0?

Certyfikat SUS 2.0 może uzyskać każda firma świadcząca usługi szkoleniowe (np. szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, e-learning, coaching) i doradcze, zrzeszona i niezrzeszona w PIFS, niezależnie od rodzaju i tematyki szkolenia.
Oferta DEKRA certyfikacji SUS 2.0 dla firm, które są członkiem Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, uwzględnia atrakcyjny rabat cenowy.
Do certyfikacji Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 chętnie przystępują firmy, które chcą uzyskać rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i oferować swoim klientom usługi z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA jest wyłącznym partnerem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w zakresie certyfikacji Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.
Eksperci DEKRA dobrze znają specyfikę branży szkoleniowej oraz mają wieloletnie doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania jakością w oparciu o polskie i międzynarodowe normy i akredytacje.
W celu uzyskania informacji o postępie procesu certyfikacji i aktualizacjach na certyfikacie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: