Zanieczyszczenie środowiska, kurczące się zasoby naturalne i wzrost zaludnienia - to tylko kilka z globalnych wyzwań. Zapytaliśmy Krystiana Nowakowskiego, Prezesa DEKRA Certification sp. z o.o., jak DEKRA wspiera zrównoważony rozwój w biznesie.

Jak DEKRA wspiera zrównoważony rozwój w biznesie?

08 gru 2021

Wywiad z Krystianem Nowakowskim, Prezesem DEKRA Certification sp. z o.o. oraz Mariuszem Mankiewiczem, Prezesem DEKRA Polska sp. z o.o.

Zanieczyszczenie środowiska, kurczące się zasoby naturalne czy wzrost zaludnienia - to tylko kilka z globalnych wyzwań, z którymi każdego dnia mierzyć muszą się nie tylko osoby indywidualne, ale też firmy. Dzięki zielonemu budownictwu, pojazdom elektrycznym i audytom społecznej odpowiedzialności biznesu możemy stawić czoła tym problemom.

Jak DEKRA wspiera organizacje w działaniach tworzących zrównoważoną przyszłość w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym?

Do rozmowy zaprosiliśmy Krystiana Nowakowskiego, Prezesa DEKRA Certification sp. z o. o. oraz Mariusza Mankiewicza, Prezesa DEKRA Polska sp. z o. o.
Jak światowy trend w stronę wspierania zrównoważonego rozwoju wpływa na strategię firmy DEKRA?
KN: Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to integralna część modelu biznesowego DEKRA. Jesteśmy organizacją typu ”Business to Business to Customer” oraz liderem usług na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego świata. Od momentu powstania w 1925 roku naszym celem jest zapewnianie bezpieczeństwa we wszystkich strefach życia i budowanie zaufania pomiędzy biznesem a klientami i szerzej rozumianym społeczeństwem. Jak to się przekłada na praktykę? Tłumaczymy wartości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej na konkretne usługi audytu, certyfikacji oraz szkoleń, umożliwiające organizacjom wdrażanie, mierzenie i realizację celów zrównoważonego rozwoju zarówno w aspektach ekologicznym i ekonomicznym, ale też społecznym.
Które sektory biznesu mogą najbardziej skorzystać z proponowanych rozwiązań?
KN: DEKRA służy klientom oferując certyfikację systemów zarządzania: energią ISO 50001, ochroną środowiska według standardu ISO 14001 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001. Wspieramy przedsiębiorstwa w przejściu na niskie zużycie energii dzięki wykonywanym audytom energetycznym oraz promujemy osiągnięcie tzw. „standardu net zero carbon” dla budynku poprzez modelowanie energetyczne oraz dalsze doradztwo w zakresie osiągnięcia zeroemisyjności.
Ponadto, dzięki wiedzy prawnej i technicznej naszych ekspertów, pomagamy klientom branży budowlanej w rozwoju funkcjonalnych i zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych, handlowych, biurowych i przemysłowych. Najpopularniejsze dziś w Polsce systemy certyfikacji wielokryterialnej tzw. „zielonego budownictwa” to BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), HQE (Haute Qualité Environnementale), WELL Building Standard i DGNB. Oferujemy każdy z nich. Ponadto, jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. DEKRA ma swój wkład także w kształtowanie standardów zrównoważonego rozwoju sektora energii odnawialnych. Przeprowadzamy certyfikacje zrównoważonej biomasy REDcert oraz biopaliw i biopłynów KZR INiG.
Jak rosnąca świadomość i oczekiwania społeczne w obszarze ochrony zasobów środowiska wpływa na budownictwo i certyfikację w tej branży? Jaki ślad pandemia odcisnęła na zainteresowaniu usługami certyfikacji?
MM: Zapotrzebowanie na certyfikaty „zielonego budownictwa” w Polsce rozwija się dynamicznie. Pierwsze certyfikaty ekologiczne pojawiły się około 10 lat temu dla budynków komercyjnych, w szczególności biurowych, które niezmiennie są liderem wśród certyfikowanych nieruchomości.
Początkowo certyfikacja powierzchni biurowej motywowana była głównie względami marketingowymi i chęcią pozyskana międzynarodowych najemców, dla których istotnym aspektem była realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Aktualnie jednak certyfikacja budynków biurowych stała się w Polsce standardem. Około 83% nowoczesnej powierzchni biurowej to powierzchnia certyfikowana (raport PLGBC 2020).
Pomimo pandemii zainteresowanie inwestorów certyfikacją nie zmalało, a w ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby certyfikowanych budynków mieszkalnych oraz kontynuacja popularności certyfikacji wśród obiektów magazynowo-logistycznych. Te ostatnie przeżywają obecnie prawdziwy boom i jednocześnie transformację, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej i optymalizacji zużycia mediów.
Jakie usługi certyfikacji „zielonego budownictwa” wybierają najczęściej klienci DEKRA w Polsce? Od kogo napływa najwięcej zgłoszeń do procesu certyfikacji?
MM: Do najczęściej wybieranych usług certyfikacji w tej branży należą usługi doradztwa BREEAM jako uzupełnienie zakresu zarządzania i nadzoru inwestorskiego dla klientów z branży retail. Przykładem jest zakończona sukcesem certyfikacja Galerii Chełm, w której procesie DEKRA pełniła m.in. rolę asesora BREEAM. Obiekt uzyskał certyfikat „BREEAM Final” na poziomie „Very Good”. Zwyczajowo współpracujemy z międzynarodowymi inwestorami, jednak cieszymy się także z możliwości doradztwa lokalnym podmiotom, dla których certyfikacja stanowi nowe wyzwanie.
Okazją do tego była certyfikacja krakowskiego biurowca Moon Office, który spełnił wymagania „zielonego budownictwa” i uzyskał certyfikat LEED Platinium. Wspieramy także klientów z branży produkcyjno-magazynowej, hotelowej, mieszkaniowej, a niezmiernie interesującym wyzwaniem było doradztwo LEED dla pierwszej certyfikowanej restauracji w Polsce. Ponadto, jako przedstawiciel operatora certyfikacji HQE, odpowiadaliśmy za certyfikację pierwszych pięciu budynków mieszkalnych właśnie w tym systemie.
Zrównoważony rozwój to nie tyko aspekt ekologiczny, ale także społeczny. Jak zmienia się zapotrzebowanie na audyty społeczne w Polsce?
KN: Pierwszy audyt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) DEKRA wykonała około pięć lat temu i od tego momentu przeprowadzamy je regularnie. Aktualnie obserwujemy wzmożone zainteresowanie naszych klientów usługami z zakresu raportowania pozafinansowego w tym tzw. audytów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raportowanie to rozwinęło wraz ze wzrostem świadomości koncernów międzynarodowych coraz poważniejszych wyzwań o charakterze społecznym i środowiskowym, które fundamentalnie zmieniają warunki funkcjonowania biznesu. W Polsce i Europie dodatkowym impulsem obiektywnej weryfikacji przestrzegania wdrożonych przez siebie założeń CSR jest ogłoszony przez Komisję Europejską, w kwietniu 2021, projekt Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Projekt ten przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania zagadnień środowiskowych, społecznych oraz z obszaru ładu korporacyjnego przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe). Rosnącą świadomość wagi czynnika ludzkiego w biznesie rozwinęła też pandemia, przez której ograniczenia wiele linii produkcyjnych obsługiwanych przez zespoły pracowników zostało zatrzymanych. Cieszy nas, że coraz więcej firm decyduje się na obiektywną weryfikację przestrzegania wdrożonych przez siebie założeń CRS oraz ich rosnąca troska o pracowników i środowisko. Takie praktyki są wyrazem niezbędnej, długofalowej strategii minimalizowania wpływu organizacji na otoczenie, a my jako DEKRA jesteśmy przygotowani na zapewnienie firmom niezbędnych narzędzi to osiągnięcia tego celu.
Zmiany ekologiczne i technologiczne wymuszają także nowe formy mobilności. Niskoemisyjne samochody elektryczne stanowią ważny element kształtującego się ekosystemu mobilności. Jaki wkład DEKRA w Polsce ma w rozwój tzw. zielonego transportu?
MM: W Polsce zainteresowanie usługami kontroli i testowania pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania pod kątem bezpieczeństwa dynamicznie rośnie. W okresie styczeń - listopad 2021 liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w kraju z napędem elektrycznym osiągnęła 35 222 szt., o ponad 18.000 sztuk więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. Na ilość zarejestrowanych pojazdów elektrycznych ma wpływ przede wszystkim niewystarczające atrakcyjnie wsparcie finansowe dla pojazdów ekologicznych (które obecnie są jeszcze znacząco droższe od samochodów posiadających wyłącznie silnik spalinowy) oraz uboga infrastruktura punktów ładowania, która wprawdzie zwiększyła się w analogicznym okresie o prawie 37% do ponad 1.800, ale nadal ich ilość jest znacząco niższa niż w innych krajach (np. w Niemczech ok. 45.000, Holandii 67.000).
W jaki sposób usługi DEKRA wspierają elektromobilność? DEKRA oferuje producentom pojazdów kontrolę całego łańcucha wartości sektora automotive, zarówno dla pojazdów hybrydowych, jak i elektrycznych. Przeprowadzamy badania podzespołów pod kątem bezpieczeństwa funkcjonalnego i elektrycznego oraz zapewniamy bezpieczeństwo infrastruktury ładowania w całym jej cyklu od prac inżynierskich, przez wykonanie, rozruch, po nadzór użytkowy. Możliwości kontroli przez DEKRA obejmują wszystkie rodzaje stacji ładowania EVSE (Electric Vehicle Service Equipment) i uwzględniają m.in. badania napięcia, komunikacji wi-fi, komunikacji radiowej i zakłóceń pola elektromagnetycznego. Ponadto, służymy polskim producentom e-rowerów i e-skuterów w zakresie homologacji drogowej oraz testów baterii i całego produktu. Wprowadzamy aplikacje mobilne do oceny pojazdów elektrycznych, które umożliwiają m.in. szybkie sprawdzenie stanu akumulatorów, co ma ogromny wpływ na wartość używanego pojazdu i jest kluczową informacją dla działów remarketingu przedsiębiorstw leasingowych. Sektor usług wspierających rozwój nowej mobilności w Polsce ma ogromny potencjał i DEKRA jest gotowa na to, aby spełnić rosnące oczekiwania klientów.
Kategoria: Wywiad
Więcej o zielonych inicjatywach firmy DEKRA dowiedz się na: