Standardy społeczne DEKRA

Jako globalna firma DEKRA rozumie swoją społeczną odpowiedzialność. Szanujemy różnorodność i cenimy każdego pracownika. W całej firmie i łańcuchu dostaw promujemy poszanowanie praw człowieka i standardów społecznych.
Opieramy się na:
  • Wytycznych i standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
  • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
  • Europejskich Konwencjach Praw Człowieka.
W przypadku podejrzeń o naruszenie tych zasad, oferujemy bezpieczne i poufne kanały zgłaszania incydentów.