Bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych

Spełnienie wymogów regulacyjnych i normatywnych

Temperatury na całym świecie rosną na skutek emisji gazów cieplarnianych, np. CO2.

Pojazdy elektryczne (EV) stanowią obiecującą alternatywę dla pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi, ale ich rosnąca liczba oznacza także coraz większe zapotrzebowanie na infrastrukturę urządzeń do ładowania.
Aby zapewnić kierowcom bezpieczeństwo i efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych, stacje ładowania muszą przechodzić dokładne testy.

Zalety kontroli infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych przez DEKRA

  • Bezpieczeństwo elektryczne użytkowników, sprzętu i infrastruktury
  • Sprawdzenie zgodności stacji ładowania z normami i wymogami lokalnymi
  • Doradztwo techniczne w zakresie określania specyfikacji projektu
  • Wsparcie techniczne w zakresie podłączenia twojej infrastruktury urządzeń do ładowania do sieci elektrycznej (pomiary mocy itp.)
  • Testy funkcjonalne stacji ładowania samochodów elektrycznych
  • Przeglądy wstępne i okresowe
Nagłówek nad listą (nie musi go być)

Bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych

W wielu miastach stacje ładowania samochodów elektrycznych stały się ważnym elementem miejskiej infrastruktury. Ponadto wielu właścicieli domów lub wynajmowanych nieruchomości decyduje się na montaż prywatnych stacje ładowania. Oba te elementy są ważne, by osiągnąć odpowiedni dostęp do infrastruktury — i oba muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i spełniać wymogi techniczne, aby zapewnić sprawny proces ładowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych

Ogólnym celem jest uniknięcie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania infrastruktury urządzeń do ładowania oraz zapewnienie, że jest bezpieczna w użyciu. Cel ten osiąga się dzięki dokładnym testom i właśnie tutaj wkracza DEKRA: skupiamy się na zarządzaniu bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych i na testowaniu infrastruktury. Nasze działania obejmują koordynację między wszystkimi głównymi podmiotami (operatorami punktów ładowania, producentami i producentami OEM z branży motoryzacyjnej, instalatorami, władzami lokalne i dostawcami energii) i tworzenie planów zapobiegania ryzyku.

Koncentracja na bezpieczeństwie danych

W coraz bardziej skomunikowanym świecie komunikacja cyfrowa i przesyłanie danych stały się centralnym punktem wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem. Dotyczy to takich aspektów jak sam proces ładowania lub płatności, a także protokołów komunikacyjnych pojazd-sieć (V2G). Szczególnie zastosowania V2G, w których sam samochód elektryczny staje się aktywnym podmiotem w sieci elektroenergetycznej, tak ważne są znormalizowane protokoły komunikacyjne.
Aspekty są częścią schematu testów DEKRA w fazie produkcji, ale uwzględniamy również okres eksploatacji stacji ładowania samochodów elektrycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i płynny proces ładowania. Kontrola infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych przeprowadzana przez DEKRA obejmuje zatem wszystkie ważne aspekty bezpieczeństwa od wstępnej oceny ryzyka i doradztwa technicznego przy określaniu specyfikacji projektu, wsparcie techniczne oraz certyfikat zgodności instalacji elektrycznej, po stałe testy funkcjonalne i przeglądy okresowe w fazie eksploatacji.

Bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych

W wielu miastach stacje ładowania samochodów elektrycznych stały się ważnym elementem miejskiej infrastruktury. Ponadto wielu właścicieli domów lub wynajmowanych nieruchomości decyduje się na montaż prywatnych stacje ładowania. Oba te elementy są ważne, by osiągnąć odpowiedni dostęp do infrastruktury — i oba muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i spełniać wymogi techniczne, aby zapewnić sprawny proces ładowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych

Ogólnym celem jest uniknięcie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania infrastruktury urządzeń do ładowania oraz zapewnienie, że jest bezpieczna w użyciu. Cel ten osiąga się dzięki dokładnym testom i właśnie tutaj wkracza DEKRA: skupiamy się na zarządzaniu bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych i na testowaniu infrastruktury. Nasze działania obejmują koordynację między wszystkimi głównymi podmiotami (operatorami punktów ładowania, producentami i producentami OEM z branży motoryzacyjnej, instalatorami, władzami lokalne i dostawcami energii) i tworzenie planów zapobiegania ryzyku.

Koncentracja na bezpieczeństwie danych

W coraz bardziej skomunikowanym świecie komunikacja cyfrowa i przesyłanie danych stały się centralnym punktem wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem. Dotyczy to takich aspektów jak sam proces ładowania lub płatności, a także protokołów komunikacyjnych pojazd-sieć (V2G). Szczególnie zastosowania V2G, w których sam samochód elektryczny staje się aktywnym podmiotem w sieci elektroenergetycznej, tak ważne są znormalizowane protokoły komunikacyjne.
Aspekty są częścią schematu testów DEKRA w fazie produkcji, ale uwzględniamy również okres eksploatacji stacji ładowania samochodów elektrycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i płynny proces ładowania. Kontrola infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych przeprowadzana przez DEKRA obejmuje zatem wszystkie ważne aspekty bezpieczeństwa od wstępnej oceny ryzyka i doradztwa technicznego przy określaniu specyfikacji projektu, wsparcie techniczne oraz certyfikat zgodności instalacji elektrycznej, po stałe testy funkcjonalne i przeglądy okresowe w fazie eksploatacji.
dla jednej lokalizacji
dla wielu lokalizacji

Bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych

W wielu miastach stacje ładowania samochodów elektrycznych stały się ważnym elementem miejskiej infrastruktury. Ponadto wielu właścicieli domów lub wynajmowanych nieruchomości decyduje się na montaż prywatnych stacje ładowania. Oba te elementy są ważne, by osiągnąć odpowiedni dostęp do infrastruktury — i oba muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i spełniać wymogi techniczne, aby zapewnić sprawny proces ładowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych

Ogólnym celem jest uniknięcie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub nieprawidłowego działania infrastruktury urządzeń do ładowania oraz zapewnienie, że jest bezpieczna w użyciu. Cel ten osiąga się dzięki dokładnym testom i właśnie tutaj wkracza DEKRA: skupiamy się na zarządzaniu bezpieczeństwem w stacjach ładowania samochodów elektrycznych i na testowaniu infrastruktury. Nasze działania obejmują koordynację między wszystkimi głównymi podmiotami (operatorami punktów ładowania, producentami i producentami OEM z branży motoryzacyjnej, instalatorami, władzami lokalne i dostawcami energii) i tworzenie planów zapobiegania ryzyku.

Koncentracja na bezpieczeństwie danych

W coraz bardziej skomunikowanym świecie komunikacja cyfrowa i przesyłanie danych stały się centralnym punktem wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem. Dotyczy to takich aspektów jak sam proces ładowania lub płatności, a także protokołów komunikacyjnych pojazd-sieć (V2G). Szczególnie zastosowania V2G, w których sam samochód elektryczny staje się aktywnym podmiotem w sieci elektroenergetycznej, tak ważne są znormalizowane protokoły komunikacyjne.
Aspekty są częścią schematu testów DEKRA w fazie produkcji, ale uwzględniamy również okres eksploatacji stacji ładowania samochodów elektrycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom i płynny proces ładowania. Kontrola infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych przeprowadzana przez DEKRA obejmuje zatem wszystkie ważne aspekty bezpieczeństwa od wstępnej oceny ryzyka i doradztwa technicznego przy określaniu specyfikacji projektu, wsparcie techniczne oraz certyfikat zgodności instalacji elektrycznej, po stałe testy funkcjonalne i przeglądy okresowe w fazie eksploatacji.