Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

 

Twoja firma chce działać na rzecz realizacji w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc!


  • 17 celów

  • 169 zadań

  • 193 zaangażowane państwa
  • termin: rok 2030

 

Przyjęta przez ONZ w 2015 Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zobowiązała państwa członkowskie do wspólnego wysiłku, aby w roku 2030 uczynić naszą planetę sprawiedliwym, pokojowym i zrównoważonym miejscem do życia dla wszystkich ludzi. Ogłoszonych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizacja ma przyczynić się do urzeczywistnienia tej ambitnej wizji.

 

17 Celow Dekra

źrodło: kampania17celow.pl

 

Aby się ziściła, wspólnie muszą działać nie tylko osoby prywatne, ale też organizacje pozarządowe, państwa oraz biznes.

 

Także DEKRA Certification włączyła się w działania na rzecz powodzenia Agendy 2030. Chcemy wspierać naszych klientów w realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, poprzez oferowanie usług, które pomogą w ich osiągnięciu.

 

Wspólnie przekształćmy nasz świat jeszcze lepsze miejsce do życia dla nas wszystkich!

 

Cele, w których realizacji chcemy wspierać odpowiedzialny biznes w Polsce:

 

Cel 2: Zero głodu

Chcesz wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo?

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Chcesz zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt?

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne

Chcesz zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi?

Cel 7: Czysta i dostępna energia

Chcesz zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie?

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Chcesz promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi?

Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Chcesz promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi?

Cel 10: Mniej nierówności

Chcesz zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami?

Cel 12: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Chcesz zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji?

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu

Chcesz podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom?

Cel 15: Życie na lądzie

Chcesz chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej?

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów

Chcesz wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju?

 

Dowiedz się więcej: kampania17celow.pl

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się, w jaki sposób DEKRA może pomóc Twojej firmie w działaniu na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...