Certyfikacja FSC i PEFC

FSC i PEFC - Certyfikacja łańcucha dostaw w przemyśle drzewno-papierniczym

Certyfikacja łańcucha dostaw w przemyśle drzewno-papierniczym zapewnia, że na każdym etapie produkcji spełnione są normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz transparentności pochodzenia surowca.

Certyfikat FSC i PEFC stanowi dowód, że produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego (np. papier) odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to, że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

Certyfikacja FSC i PEFC w DEKRA

Co to jest certyfikat FSC i PEFC?

Forest Stewardship Council® (FSC) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) są największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym.
Unia Europejska od 2002 roku za priorytetowe uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 995/2010 z 20 października 2010 roku każdy producent i dystrybutor drewna i produktów z drewna, po raz pierwszy wprowadzający wyroby na polski rynek, musi wdrożyć system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka. Jego brak grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Przystąpienie do programu certyfikacji wg międzynarodowego standardu FSC jest jednym ze sposobów na spełnienie tych wymogów.

Standardy FSC i PEFC

Co oznacza certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC?

Certyfikat FSC „Chain of Custody” potwierdza, że kupowane i sprzedawane materiały i produkty z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów i mogą być oznaczone znakiem FSC.
System zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o standard FSC CoC obejmuje m.in. zarządzanie jakością, specyfikację materiałów oraz ich identyfikację i segregację, kontrolę produkcji, fakturowanie oraz dokumentację sprzedażową i umieszczanie na produktach znaku FSC.

Co oznacza certyfikat FSC „Drewno kontrolowane”?

Certyfikat FSC „Controlled Wood” skierowany jest dla podmiotów wykorzystujących drewno pochodzące nie tylko z lasów certyfikowanych. Etykieta „FSC Mieszane” potwierdza, że:
 • 70% surowca użytego do wytworzenia danego produktu stanowi materiał certyfikowany,
 • pozostałe 30% surowca na pewno nie zostało pozyskane w sposób nielegalny, naruszający prawa i tradycje miejscowej ludności, z terenów uznanych za szczególnie ważne dla przyrody i społeczeństwa z terenów przekształconych lasów naturalnych lub z lasów, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie.

Co oznacza certyfikat PEFC „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne”?

Certyfikacja wg standardu PEFC „Chain of Custody of Forest-based Products” pozwala na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu.
System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową. Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania: jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).

Co oznacza certyfikat FSC Project Certification?

Jednorazowa, obejmująca określony projekt, certyfikacja FSC Project Certification stanowi odpowiedź na potrzeby firm z branży budowlanej:
 • Eliminuje przerwy w łańcuchu dostaw drewna konstrukcyjnego, występujące w sytuacjach braku certyfikacji wśród podwykonawców i dostawców.
 • Pozwala firmom budowlanym na uzyskanie pewności, że drewno konstrukcyjne, wykorzystywane w danej inwestycji, pochodzi wyłącznie z legalnych źródeł.
 • Dodatkowo certyfikat FSC wpływa pozytywnie na podtrzymywanie wizerunku przedsiębiorstwa, jako podmiotu zorientowanego na kwestie środowiskowe i społeczne.
Pełna certyfikacja FSC Project Certification oznacza, że minimum 50% drewna konstrukcyjnego spełnia standard FSC 100%, FSC Mix lub jest drewnem odzyskanym.
W przypadku certyfikacji częściowej tylko poszczególne elementy konstrukcji (np. drzwi, okna, podłogi) muszą być wykonane z drewna FSC 100%, FSC Mix lub z drewna odzyskanego.

Dla kogo jest certyfikat FSC i PEFC?

Standardy FSC i PEFC przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branży drzewnej i papierniczej, a w szczególności dla:
 • tartaków,
 • producentów mebli i wyrobów stolarskich,
 • wytwórni płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek,
 • producentów wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
 • wytwórni budynków prefabrykowanych,
 • producentów opakowań drewnianych, ram do obrazów itp.,
 • zakładów papierniczym,
 • dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA certyfikuje łańcuch dostaw w przemyśle drzewno-papierniczym wg FSC i PEFC we współpracy z Soil Association Certification Limited. Certyfikacja FSC prowadzona jest w oparciu o akredytację Assurance Services International (ASI), a certyfikacja PEFC w oparciu o akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
Certyfikat DEKRA to niezależne potwierdzeniem spełnienia przez Twoją organizację wymagań międzynarodowych standardów FSC i PEFC. Znak DEKRA, jako jednego z liderów wśród jednostek certyfikacyjnych, jest znany i poważany przez organizacje i instytucje w Polsce i za granicą.