Certyfikacja PN-EN 15593

System zarządzania higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych PN-EN 15593

DEKRA oferuje certyfikację systemu zarządzania higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych wg normy PN-EN 15593.

Certyfikat PN-EN 15593 w DEKRA to obiektywny dowód, że system zarządzania higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych w Twojej organizacji odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Certyfikacja PN-EN 15593 w DEKRA

Szeroka rozpoznawalność i renoma certyfikatów DEKRA pozwala na zwiększenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Standard PN-EN 15593 „Opakowania - Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych” to zbiór dobrych praktyk zarządzania higieną w procesach produkcyjnych, transportowych i magazynowaniu opakowań.
Norma PN-EN 15593 nawiązuje do zasad systemu ISO 9001, HACCP i ISO 22000, dzięki czemu daje producentom i dostawcom opakowań dla produktów spożywczych kompleksowe narzędzie kontroli jakości.

Dla kogo jest PN-EN 15593?

Wdrożenie systemu PN-EN 15593 szczególnie polecane jest:
  • producentom opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością,
  • producentom opakowań wtórnych i zbiorczych,
  • dostawcom opakowań dla produktów spożywczych.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA to polscy specjaliści z doświadczeniem międzynarodowym, znajomością specyfiki branży i danej normy. Podczas procesu certyfikacji odwiedzają oni przedsiębiorstwo aby przeprowadzić wywiady, przyjrzeć się pracy i określić potencjalne obszary do doskonalenia.
Efektem auditu jest udoskonalenie systemu zarządzania higieną produkcji, umożliwienie ciągłej kontroli procesu, a tym samym redukcja ryzyka i kosztów oraz wzrost efektywność pracy.
Zapewniając bezpieczeństwo produktów żywnościowych, przedsiębiorstwo aktywnie włącza się w nurt odpowiedzialnego społecznie biznesu.
Warto także pamiętać, że coraz częściej posiadanie certyfikatu PN-EN 15593 jest jednym z podstawowych wymagań w procedurach przetargowych.