Raport roczny DEKRA

Od prawie 100 lat DEKRA pracuje na rzecz bezpieczeństwa: Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V (Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Pojazdów Silnikowych), założone w Berlinie w 1925 roku, jest jedną z wiodących organizacji eksperckich na świecie. DEKRA SE jest spółką zależną należącą w całości do DEKRA e.V. i zarządza działalnością operacyjną koncernu. W 2022 roku DEKRA osiągnęła przychody w wysokości prawie 3,8 mld euro i zatrudnia około 49 000 pracowników w 60 krajach na pięciu kontynentach. Poprzez świadczenie wykwalifikowanych i niezależnych usług eksperckich pracują oni na rzecz bezpieczeństwa na drodze, w pracy i w domu. Nasza oferta sięga od badań technicznych pojazdów i ekspertyz rzeczoznawczych po likwidację szkód, inspekcje przemysłowe i budowlane, usługi doradcze i szkoleniowe, a także testowanie, certyfikację produktów i systemów (również w świecie cyfrowym) oraz pracę tymczasową. Nasza wizja do setnej rocznicy w 2025 roku: DEKRA stanie się globalnym partnerem na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego świata. Już dziś DEKRA z platynową odznaką przyznaną przez EcoVadis należy do najlepszego jednego procenta firm w rankingu spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.
Dowiedz się więcej o firmie DEKRA i naszych działaniach w minionym roku w naszym najnowszym Raporcie Rocznym:
Poprzednie lata