IAF i ISO 22.02.2024 opublikowały wspólny komunikat o zmianach do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania.

Nowe aneksy do norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 wymagają natychmiastowego wdrożenia!

06 maj 2024
Nowe aneksy do norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
IAF i ISO 22.02.2024 opublikowały wspólny komunikat o zmianach do wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania. Od 23 lutego organizacje posiadające normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001zobowiązane wdrożyć nowe wytyczne jak najszybciej.
W tym przypadku nie jest potrzebny pełny program przejściowy, ponieważ zmiany należy traktować jako doprecyzowanie, jednakże poniższe wytyczne powinny być wzięte pod uwagę. Organizacje certyfikujące, takie jak DEKRA Certification, będą uwzględniać w ocenie „nowe wymagane zapisy” w ramach najbliższego audytu w organizacji.
Główne zmiany w aneksach ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 obejmują:
  • Aneksy dotyczą punktów 4.1 i 4.2, kładą większy nacisk na zmiany klimatyczne.
  • Wprowadzono wymaganie uwzględnienia zmian klimatycznych w analizie ryzyka, podkreślając ich znaczenie dla efektywności systemu zarządzania.
  • Intencją zmiany jest zwiększenie odpowiedzialności organizacji w kontekście środowiskowym i dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków
Zmiana polega na dodatkowym uwzględnieniu kwestii dotyczących klimatu (zmiany, oddziaływanie, zależności itp.). Jest to krok w kierunku bardziej zrównoważonej działalności organizacji, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów i poprawy wizerunku firmy.
Dodatkowo norma DIN EN ISO 45001:2023 została zmieniona pod względem redakcyjnym. Powodem nowej publikacji jako DIN EN ISO 45001 są dwie litery EN, które odtąd identyfikują tę normę również jako „norma europejska”. W związku z tą zmianą na życzenie klienta certyfikat może zostać dostosowany i przekonwertowany także w trakcie bieżącego cyklu.